středa 28. dubna 2010

Proč už se nečtou pohádky


Výzkum eMarketeru, podle kterého 66,7 % amerických uživatelů internetu (147,5 milionu lidí) sleduje online videa, není nijak překvapivý. Tím méně odhady, že tento podíl dále poroste: v roce 2014 už by to mělo být 77 % (193,1 milionu lidí). Za sebe bych býval tipoval i rychlejší progres.
Podstatnější je, že multimedialita komunikace je spíše společenskou proměnou, než marketingovou. A nejde tu tolik o "internet". Jak odhalil už velký mezinárodní výzkum PISA v roce 2006, české děti neumí interpretovat text. A protože mám mámu učitelku, slýchám o neochotě dětí číst a neschopnosti zpětně vyložit, o čem si v hodině četli, docela často. Pustit si video či podcast je pro spoustu lidí snazší, rychlejší a bezbolestnější - a více to odpovídá hédonistickému přístupu západní civilizace k životu.
Pohádky už se nečtou, pouští se z DVD nebo mp3. Spíš než knížky sledujeme krátké přednášky a prezentace na YouTube nebo Slideshare. Roste obliba webinářů. Sdílí se jedním tlačítkem...
Tím hlavním principem, který za vším stojí, prostě není "internet", ani "Facebook" nebo moderní "sociální sítě". Tím hybatelem, který společnost od základů mění, je lenost a pohodlnost. Jak v Éře prázdnoty poznamenal Gilles Lipovetsky, postmoderní člověk hledá vždy pohodlnější cestu.
Z hlediska marketingu tak není na prvním místě "multimedialita sdělení". To je až nástroj. Smyslem je ulehčit uživateli (a potenciálnímu zákazníkovi) zase trochu život.

úterý 20. dubna 2010

Jak sociální média změnila povahu PR

Prezentace pro studenty VŠE, komerční komunikace (20. dubna 2010). Jak sociální média změnila povahu PR? Jak se změnil svět komunikace? Z čeho digitální PR vychází? Jak na to? A na závěr case study Staropramen.

čtvrtek 15. dubna 2010

Word-of-mouse, myší šeptanda


Magie jménem word-of-mouth, překládaná jako šeptanda, má i svou digitální obdobu – word-of-mouse. Dvě kliknutí myši a moji přátelé v sociálních sítích už vědí, co se mi líbí, co jsem si koupil, co doporučuji nebo naopak čemu se vyhnout. A tak jako v „offline“ světě na doporučení přátel a známých dáme, nasloucháme radám i v online prostředí a dáme se jimi i dost ovlivnit. Podle výzkumu Morpace 68 % amerických uživatelů Facebooku přiznává, že jejich online přátelé ovlivňují jejich nákupní chování.
A opět, stejně jako v „offline“ prostředí, někdo má větší vliv a někdo menší. Síla jeho vlivu vyplývá samozřejmě z povahy (někdo je sdílnější a otevřenější), konektivity (počtu přátel) a obsahu, který sdílí. Pedro Domingos pracuje s termínem customer´s network value, který definuje přínos jedince pro společnost hodnotou celé jeho sítě, kterou je schopen přesvědčit. Pokud přemluvím kamarády, abychom šli v pátek do kina a vyberu multiplex i film, je moje hodnota pro daného provozovatele rovna všem lístkům, které jsme si koupili (ano, včetně popcornů :-). Z hlediska marketingu se mu vyplatí ovlivňovat především mne, moji kamarádi pro něj tolik důležití nejsou, protože stejně udělají to, co jim řeknu já.
Pro digitální PR je identifikace těchto „influencers“ v sociálních médiích klíčová. Individuální prací s nimi je totiž možné dopady kampaní významně zvyšovat. V online i offline světě.

středa 14. dubna 2010

Sociální média využívá 88 % evropských top společností


Podle Communication Directora jsou sociální média využívána možná ve větší míře, než jsme si mysleli. Vyplývá to ze studie agentury Burson-Marsteller, která si dala tu práci a během listopadu 2009 až ledna 2010 dotazovala ohledně využití sociálních médií společnosti z Fortune 100 v USA, Evropě, Asii a Latinské Americe .
Podle výsledků alespoň jeden ze čtyř hlavních kanálů - Facebook, Twitter, YouTube nebo korporátní blog - využívá 88 % evropských společností (86 % amerických a jen 50 % asijských). Všechny čtyři platformy přitom využívá jen 15 % evropských respektive 28 % amerických společností.
Nejoblíbenější je Twitter (65 %), následuje Facebook fan page (54 %), YouTube channel (50 %) a poslední je korporátní blog (33 %). Kompletní výsledky naleznete zde.
Tolik kvantita. Nakolik jsou tyto komunikační kanály úspěšné, nakolik jsou integrované do celkového rámce komunikace a jaký význam jim přisuzují samy společnosti už studie neříká.

středa 7. dubna 2010

Výzkum: přihlášeni jsme na pět sítí, využíváme tři

Na přelomu března a dubna letošního roku jsem uspořádal minivýzkum „jak využíváme sociální sítě“. Pětiotázkový dotazníček vyplnilo celkem 214 respondentů, kteří se o něm mohli dozvědět primárně ode mne na Facebooku a Twitteru, sekundárně od svých přátel kdekoli. Z 214 respondentů byli 4 cizinci (původně jsem měl ambice porovnávat chování respondentů z různých zemí), ty jsem s lítostí ze vzorku vyřadil a pracoval dále s 210 respondenty – 189 z Česka a 21 ze Slovenska. Průměrný věk respondentů byl 26,94 let, nejmladšímu bylo 14 a nejstaršímu 56 let. Odpovědělo 50 žen a 160 mužů. Všem mockrát díky! A co jsem se dozvěděl?

Průměrně máme otevřený účet v 5 sítích (průměr 4,97, medián 5), aktivně ale využíváme jen 3 (průměr 3,77, medián 3). Co se týká registrací, nejpopulárnějšími sítěmi jsou Facebook (účet si zřídilo 201 respondentů, tedy 95,71 %), Google (177 / 84,29 %), YouTube (157 / 74,76 %), Twitter (135 / 64,29 %), LinkedIn (98 / 46,67 %) a Last.fm (78 / 37,14 %). Následují Flickr (45 / 21,43 %), MySpace (41 / 19,52 %), Foursquare (33 / 15,71 %), Vimeo (22 / 10,48 %), Xing (11 / 5,24 %), Aardvark (11 / 5,24 %), Bebo (4 / 1,90 %) a Naymz (3 / 1,43 %).

Graf 1: Počty registrací v sociálních sítíchAktivně využíváme v průměru o dvě sítě méně, které to jsou? Vede stále Facebook (193 / 91,9 %), následován Googlem (152 / 72,38 %), na třetí místo poskočil Twitter (57,62 %), čtvrtý YouTube (117 / 55,71 %) a pátý LinkedIn (72 / 34,29 %). Následují Last.fm (48 / 22,86 %), Foursquare a Flickr (21 / 10 %), Vimeo (12 / 5,71 %), MySpace (10 / 4,76 %), Aardvark (6 / 2,86 %), Xing (3 / 1,43 %) a Bebo (2 / 0,95 %). Naymz nemají žádného aktivního uživatele.

Graf 2: Počty aktivních uživatelů sociálních sítíSrovnáme-li „oblibu“ sítí podle toho, nakolik je uživatelé aktivně používají, když už si na nich zřídili účet, vede jasně Facebook, kterému odpadli jen 3, 98 % uživatelů. Slušně si vede i Twitter (úbytek 10,37 %) a Google (14,12 %). Následuje YouTube (25,48 %), LinkedIn (26,53 %), Foursquare (36,36 %), Last.fm (38,46 %), Vimeo a Aardvark (45,45 %) a Bebo s 50 %. Flickr hlásí úbytek 53,33 %, Xing 72,72 %, MySpace dokonce 75,61 % a Naymz 100 % (uživatele MySpace samozřejmě pravděpodobně spolkl Facebook a uživatelé Naymz si vystačí s LinkedIn).

Graf 3: Úmrtnost mezi registrací a užíváním (v %)


Další výsledky budou následovat později. Už dnes mne ale zajímá, kolik času v sociálních médiích aktivně trávíte. Co takhle vyplnit další kratičký dotazník? :-) Předem moc díky!

P.S. pokud vás výzkum zaujal, mrkněte i na ten minulý o tom, jestli využíváme v sítích více identit

úterý 6. dubna 2010

Deset pravidel digitálního PR


David Meerman Scott, autor bestselleru New Rules of PR and Marketing, často hovoří o čtyřech způsobech, jak upoutat pozornost: můžete si ji KOUPIT (tomu se říká reklama), můžete o ni PROSIT (to je Public Relations), můžete se VTÍRAT (což nazýváme sales) a nebo ji můžete ZÍSKAT online (digitální PR), když vytvoříte skvělý obsah, který zákazníci chtějí sami konzumovat prostřednictvím YouTube videí, blogů, tweetů, fotek, diagramů, grafů, e-books – a to všechno zadarmo.
Ale zas tak jednoduché to samozřejmě není. Orientaci a využití digitálního prosředí by vám mohlo usnadnit následujících deset pravidel digitálního PR (zkrácená verze vyšla v týdeníku Strategie).

1. Začněte auditem

Nejpřirozenější a přitom nejčastěji porušované pravidlo. Před tím, než se pustíte do aktivní komunikace v sociálních médiích, je nezbytné věnovat čas analýze už probíhající komunikace. Jaká témata frčí? Jací uživatelé diskusi nejvíce víří? Co se povídá o vaší značce? Po jakém obsahu je poptávka? Internet je konverzace plný a úvodní analytická fáze vám ušetří spoustu problémů a nedorozumění.
Detailní analýza komunikace nám pomůže nejen s vhodnými tématy pro komunikaci, ale i s identifikací klíčových uživatelů. Stejně jako v offline prostředí jsou lidé, kteří jsou společenštější než ostatní a kromě charisma mají i schopnost ovlivnit mínění lidí kolem sebe, i v online prostředí se vynořují lidé, kteří mají na své okolí větší vliv, než ostatní uživatelé. Ať už je nazýváme jakkoli (spojovatelé, influentials, e-fluentials…), jejich role pro úspěch v komunikaci v digitálním prostředí je klíčová. Pokud je pár jedinců schoných prostřednictvím blogu, mikroblogu nebo sociálních sítí schopných spontánně ovlivnit desítky dalších uživatelů při volbě produktu či služby, vyplatí se samozřejmě zaměřit se právě na ně. Sociální média v tomto směru dávají – při dlouhodobém využití – netušené možnosti. Pedro Domingos hovoří o customer´s network value a uzlech, které mají pro marketing zásadní význam. Pokud o programu skupinky desíti lidí na středeční večer rozhoduji já, vyplatí se třeba provozovateli multikina marketovat na mne – moje hodnota se rovná útratě desíti lidí, které napřímo ovlivním, aby se mnou na nový film šli. Naopak marketovat na moje kamarády se mu v zásadě nevyplatí – o jejich aktivitách do velké míry stejně rozhodnu já. Jejich využití dává smysl v offline i online světě – ale v online prostředí je snazší je vyhledat. Třeba podle charakteristik shrnutých pod akronymem ACTIVE, který představil Emanuel Rosen v knize Anatomy of Buzz. Klíčoví uživatelé jsou ahead in adoption – otevření novinkám, více využívají moderní technologie atp. Connected – mají větší počet sociálních vazeb, než „normální“ lidé. Travellers – cestují více a díky tomu mají větší počet impulsů z různých sociokulturních prosředí. Information hungry – novinky vyhledávají, dychtí po dalších informacích. Vocal – se svými znalostmi se rádi podělí s ostatními. A nakonec exposed to media – více čtou, více sledují média (včetně sociálních).

2. Sledujte a segmentujte
Digitální prostředí je mimořádně rozsáhlé a hlavně se neustále mění. Nové blogy, fanstránky, listy na Twitteru, Facebookové skupiny a další uzly komunikace neustále vznikají a zanikají. Pro práci s nimi je nezbytná pečlivá segmentace. Které uzly využijeme v komunikaci aktivně, které budeme jen pasivně monitorovat a kterými se už zabývat nebudeme, je klíčové i z hlediska udržitelného rozpočtu. S každým segmentem je potom samozřejmě třeba jednat jinak – lišit se budou komunikační témata, frekvence komunikace i tón.

3. Obsah pro lidi a ne vaše ego
„Hodně marktérů se do své práce už ponořilo natolik, že nejsou schopní mluvit o ničem jiném, než o jejich produktech a službách. Pro tenhle typ marketérů mám asi novinku: vaše produkty a služby jsou všem ukradené,“ říká David Scott a má absolutbní pravdu. Pro sociální média platí více než jinde, že je třeba připravovat obsah podle toho, co uživatele zajímá. „Přemýšlejte, jak vytvořit něco, co uživatele zaujme a o čem si budou sami rádi povídat online. Jakmile je totiž na netu rozpovídáte, nemají už problém si další informace dohledat z dalších vašich zdrojů,“ nabízí řešení Scott.

4. Kdo nesdílí, není
Optimalizace pro vyhledávače je bezesporu důležitá. Není ale žádný důvod, proč informace sdílet jen na korporátních stránkách. Proč nesdílet fotky i na Picassu, videa na YouTube a prezentace na SlideShare? Cílem je dostat obsah co nejblíže k uživateli – aby ho našel v momentě a prostředí, kdy je jeho konzumaci přístupnější. V některých případech se vyplatí využít i menší servery, ve kterých je možné sdílet uživatelský obsah (Bomba.cz, Ftipky.cz atp.). Každý takový server má kolem sebe komunitu, která dokáže celkové výsledky významně ovlivnit. Ověřeno podporou launche Škody Yeti v digitálním prostředí. Využití „béčkových“ videoserverů dokázalo zvednout celková čísla sledovanosti spotů několikanásobně.

5. Nejlepší inspirací jsou uživatelé
Tak jako tradiční média monitorujete denně, minimálně pro možnost včasné reakce v případě krizové komunikace, v rámci segmentace sociálních médií by měl vzniknout list médií, která budete také monitorovat.
Monitoring sociálních médií vám navíc umožňuje v průběhu kampaně korigovat komunikační sdělení a může vás i dále inspirovat.

6. Nastavte procesy komunikace
Ještě než se pustíte do aktivní komunikace, musíte mít vyřešeno nastavení komunikačních procesů. Pokud vám schvalování tiskové zprávy trvá dva týdny a každá zpráva je spíše peticí s podpisy všech možných ředitelů, než se vám tohle podaří odbourat, do sociálních médií se nepouštějte. Klíčem k úspěchu v sociálních médiích je konverzace. Je-li součástí vaší firemní kultury bezvýhradní schvalování všech sdělení, nebudete schopní reagovat v reálném čase a komunitu otrávíte. Ideální cestou je využít insidera, který má informace z první ruky“ a který má pozitivní vztah k sociálním médiím a umí se v tomto prostředí přirozeně pohybovat.

7. Mějte cíle a vyhodnocujte
Dlouhodobá strategie by měla být samozřejmostí ve všech komunikačních aktivitách, digitální PR nevyjímaje. Stejně tak důležité je konkrétní formulace realistických cílů a způsobů vyhodnocování úspěchu kampaně. Nejčastější chybou je přílišný důraz na kvantitativní cíle. Kampaň v sociálních médiích ale nemusí nutně oslovit desetitisíce uživatelů. Cennějším cílem může být dlouhodobá systematická komunikace s uživateli, kteří o to mají zájem, a podpora jejich vztahu ke značce. Kvalitativním parametrem hodnocení může být sledování míry interaktivity uživatelů ve vámi spravovaných komunikačních platformách.

8. Propojení médií
Podle amerického průzkumu z loňského roku se téměř 90 % amerických reportérů inspiruje v sociálních médiích. Propojení tradičních a sociálních médií bude dále pokračovat. I proto je nutné zasadit veškeré aktivity v sociálních médiích do celkového komunikačního rámce. Aktivity v tradičních a sociálních médiích by se měly navzájem podporovat.

9. Propojení světů
Nikdo zatím nežijeme jen online (naštěstí). Smyslem našich aktivit v sociálních médích je podpořit mj. i word-of-mouth v tom „offline světě“. V kampaních pro Staropramen nebo Nescafé se nám osvědčilo vytáhnout uživatele z Facebooku „ven“ a nechat je plnit úkoly v „offline“ prostředí. Stejně jako se navzájem podporují tradiční a sociální média, také online a offline prostředí je třeba vnímat kompaktně.

10. Digitální PR není virální marketing
Přístup k sociálním sítím často svádí k „virálnímu využití“. Místo virální komunikace byste ale při plánování strategie měli přemýšlet nad dlouhodobým přínosem. Virální akce může zasáhnout velké množství uživatelů – ale nenazývejme ji digitálním PR. Stejně jako klasické PR, i digitální PR je dlouhodobou prací s veřejností. Snahou digitálního PR je přinášet natolik atraktivní obsah na ideálně zvolených komunikačních platformách, aby dosáhlo kumulativního charakteru komunikace – uživatelé ji sledují dlouhodobě, dobrovolně (třeba prostřednictvím RSS feed, členství ve fanpage na Facebooku atp.) a podporujete tak dialog sezákazníky a jejich vztah k vaší značce.