sobota 23. ledna 2010

Co je to digitální PR


Protože jsem se v poslední době několikrát setkal s otázkou, co to vlastně digitální PR je, rozhodl jsem se stručně tento pojem vysvětlit a popsat jeho hlavní cíle. Nejprve tedy můj pokus o stručnou definici: digitální PR je rozšíření aktivního managementu komunikace (PR) mimo tradiční média. Souvisí s rozvojem tzv. sociálních médií, která jsou reakcí na vznik webu 2.0. S jeho nástupem dostali uživatelé příležitost snadno sdílet data s ostatními uživateli, ať už prostřednictvím blogů, v sociálních sítích, hodnocením recenzí či produktů atp. Web 2.0 tedy znamenal ztrátu monopolu tradičních médií na masovou komunikaci.
Komunikace o výrobcích či službách mezi lidmi probíhala vždy (osobní doporučení, šeptanda), systematickému využití "šeptandy" se věnuje word-of-mouth marketing. Rozvoj sociálních sítí ale sdílení informací v masovém měřítku v digitálním prostředí radikálně usnadnil (začíná se proto hovořit i o "word-of-mouse"). Digitální PR se snaží aktivně vstoupit právě do této digitální komunikace mezi uživateli. Jeho cílem je především monitoring již probíhající komunikace v digitálním prostředí a ve druhém kroku její aktivní ovlivnění. Sofistikovanějšími cíli digitálního PR jsou identifikace e-fluentials ("digitálních" opinion leaderů) a exkluzivní práce přímo s nimi, výchova a využití brand ambassadorů a podpora vytváření uživatelského obsahu a jeho další využití v tradičním PR.
Digitální PR nestojí izolovaně mimo další komunikační aktivity. Naopak, je obohacením komplexního komunikačního mixu o přímou komunikaci s uživateli a poskytuje možnost pracovat lépe s emocemi spojenými se značkou. Zároveň je příležitostí, jak získávat přímou zpětnou vazbu od zákazníků a fanoušků značky.

čtvrtek 21. ledna 2010

Jak vytvořit vlastní navigační lištu ve Facebook page

Facebook page jsou aktuálně stále ještě asi nejrozšířenějším marketingovým nástrojem v prostředí sociálních sítí. A přestože dlouhodobě razím myšlenku, že pro úspěch v sociálních médiích je ze všeho nejdůležitější kvalitní obsah (při této příležitosti připomínám i rozhovor s "otcem buzzu" Emanuelem Rosenem), je pár jednoduchých "programátorských triků", které jednoznačně stojí za to rovněž zahrnout do digitální PR strategie.
Jedním z triků, které zvládne kdokoli, kdo ovládá alespoň absolutní základy html, je oživení page o vlastní vertikální navigační lištu. S její pomocí pak snadno propojí Facebook page se svým korporátním blogem, účtem na Twitteru, firemními webovými stránkami, e-shopem nebo čímkoli dalším. Perfektní názorné video "jak na to" (z dílny Johna Shaydona) přikládám.

úterý 12. ledna 2010

Za málo peněz hodně sociální muziky?


Pokud nemáte peníze, ale o to větší máte očekávání, máte vlastně jen dvě varianty, jak na to: „něco virálního“ nebo „ty sociální média“. Alespoň já se s touto představou setkávám dost často. A jak říkal už Goebbels, pravda je mnohokrát opakovaná lež. Každopádně tato myšlenka vede rychle k další úvaze „proč bychom za to vlastně měli někomu platit, uděláme si to sami“. Ostatně příkladů, kdy se touto úvahou manažeři i řídili, internet přetéká.

To všechno vede k tomu, že
a) se zpochybňují výsledky digitálního PR (protože nekvalifikované kampaně převládají a samy žádné výsledky skutečně nemají)
b) je digitální PR vnímáno jako levný doplněk komunikace, který je potřeba mít vlastně jen proto, že je moderní.

Podceňování digitálního PR je ale stejně chybné, jako jeho nedávné přeceňování (přinejmenším ze strany médií). „Novinky“ jako sociální sítě, Facebook, Twitter, Youtube, blogeři a další nejsou samospasitelné, nepostavily dosavadní marketing na hlavu a nejsou revolucí. Jsou logickým vyústěním změn ve společnosti – technologických i čistě sociálních. Role digitálního PR v celkovém komunikačním mixu by měla být v managování komunikace přímo se zákazníky, v aktivním sdílení emocí, interaktivitě, prohlubování vztahu ke značce atd. Třešničkou na dortu potom může být exkluzivní práce s brand ambassadory. To vše ale nezbytně vyžaduje dlouhodobý a systematický přístup, know-how, zkušenosti, kreativní přístup a fůru času.

Takže pokud nemáte peníze, ale zato máte velká očekávání, zbyl vám už jen „ten virál“. Ale o tom třeba někdy příště... :-)