čtvrtek 30. července 2009

Kafíčka s novináři už píáristům nebudou stačit

Rostoucí vliv sociálních médií znamená konec pochybné rovnice public relations = media relations. A nástup digitálního PR díky tomu fatálně ohrozí ty „PR experty“, kteří svou práci zakládali na kamarádíčkování s novináři a přání klienta zdánlivě naplňovali bohorovným „Karel mi tam napíše, co budu chtít“. V rámci digitálních médií si můžeme, co chceme, napsat sami – do popředí se ale dostává strategičtější a řekněme sociologičtější pohled na práci s cílovými skupinami. Problémy nebudou s umístěním informací, ale s tím, jak zajistit, aby je naše cílové skupiny konzumovaly. Jak pro ně najít ty informace, které je zajímají, a jak tyto informace podat, aby jim rozuměly a přitom v nich zůstalo to, co potřebujeme, aby zaznělo, a co by je mělo pohnout k akci.
A pozor, z pohledu klienta se na poli digitálních médií stávají konkurentem píáristů i internetové agentury atp., které ovládají dobře techniky SEO a mají technologický náskok. PR konzultantům totiž odpadá ono „knowhow“ ve formě medialistů a osobních vazeb na klíčové novináře.
Je na agenturách a PR konzultantech, aby svou pozici obhájili i ve světě bez tradičních médií. Byla by chyba vnímat digitální média čistě technologicky, a je třeba to klientům vysvětlit. Čím dál tím větší roli bude totiž hrát znalost chování i jazyka cílových skupin a komplexní komunikační strategie. A to je špatná zpráva pro ty, kteří si dosud vystačili s kafíčky s novináři, ale je to dobrá zpráva pro obor PR obecně.