pondělí 22. června 2009

Koncept opinion leaderů se změní, ale nezanikne

Řada zahraničních autorů (naposledy třeba PR-Squared) na svých blozích stále častěji hovoří o PR a marketingu přímo k masám, o oslovení všedních "joes & janes". Jejich nadšení z možnosti komunikovat přímo bez filtru médií někdy vzbuzuje pocit, že budoucnost PR bude o komunikaci přímo ke každému potenciálnímu zákazníkovi.
Neříkám, že ne. Část informací může být adresována v zásadě všem, díky FaceBooku, korporátním blogům, news releases a dalším komunikačním kanálům to je možné. Informačních kanálů je ale příliš mnoho už dnes a stále přibývají, zahlcenost toho "běžného Honzy" bude čím dál problematičtější a bez jakéhosi informačního filtru se PR znovu neobejde.
Nebudou to tolik média, tento mezistupeň z Lazarsfeldova dvoustupňového modelu komunikace částěčně odpadne. Opinion leadeři ale budou stále důležití - a pro přehlcenost informacemi dost možná ještě důležitější, než dosud.
Teď jsme ve stádiu, kdy si užíváme komunikaci přímo s masou. Zanedlouho budeme ale zase usilovně hledat prostředníky, kteří naše sdělení dokážou v pravý čas tou pravou řečí zopakovat na tom pravém místě těm pravým lidem. A ať už jim budeme říkat "passionates", "e-fluentials", "creators" nebo prostě postaru opinion leadeři, pořád budou o dost důležitější, než ti všední "joes & janes".

sobota 20. června 2009

Jak sociální média mění PR a marketing

Vliv internetu na mezilidské vztahy neustále roste. A s ním i vliv na vztahy lidí ke značkám, službám a produktům. Podle průzkumu, který provedly agentury Fleishman Hillard a Harris Interactive ve Velké Británii, Francii a Německu, má internet mezi médii jednoznačně největší vliv, a to téměř dvojnásobný než televize a desetinásobný oproti tištěným médiím. Navíc se velice dynamicky vyvíjí a služby jako FaceBook, Twitter nebo „obyčejný“ blogging si získávají stále více příznivců – a přibývají stále nové. Od Webu 1.0, kde lidé obsah webových stránek jen konzumovali, ke komunikaci využívali především email a pomalu si zvykali přes internet nakupovat, přes Web 2.0, kde začali web skutečně spolutvořit, se dostáváme do fáze Webu 3.0, kde se díky mobilním technologiím stává internet přístupný kdykoli a kdekoli. Komunikace „na síti“ tak přirozeně bude dále posilovat. A s touto skutečně radikální změnou chování musí držet krok samozřejmě i PR a marketing obecně.

Slabé vazby mohou být silnější
Díky internetu dramaticky vzrostl počet našich mezilidských vazeb. Outlook uchovává adresy lidí, se kterými jsme byli v kontaktu, daleko lépe, než naše paměť. I po letech tak máme možnost oslovit někoho, koho jsme v mezidobí vůbec nekontaktovali. Nástup sociálních sítí jako FaceBook navíc znamená i možnost udržovat tyto slabé vazby na mnohem silnější úrovni a sledovat životy našich přátel a známých i v době, kdy nemáme čas nebo příležitost se opravdu vídat. Sdílíme jejich životy online, víme, kdo se oženil, kdo kde byl na dovolené, prohlížíme si jejich fotky a videa, sledujeme, co právě „dělají“. Díky Twitteru se seznámíme s lidmi, které možná nikdy „offline“ neuvidíme, ale jsou nám blízcí názory, zájmy nebo profesně. Necháváme se jimi inspirovat a samozřejmě i ovlivnit. Ti literárně nejschopnější z nás mohou díky svému blogu přímo ovlivňovat tisíce lidí stejně nebo i lépe než klasická média. Na YouTube nebo Vimeu můžeme sdílet videa s celým světem. A to všechno také ve stále větší míře činíme – člověk ze své podstaty komunikaci potřebuje a internet mu ji dopřává dosytosti. Jak se do této komunikace zapojit?

Naslouchání může ušetřit miliony
Prvním krokem je – začít poslouchat. Zjistit, která média jsou relevantní pro naši značku, snažit se pochopit jejich čtenáře i jejich tvůrce a segmentovat si je. Monitoring sociálních médií nám dává příležitost včas reagovat na příspěvky, které mohou mít devastující dopad na naši značku, a o kterých bychom se jinak nedozvěděli vůbec, nebo teprve ve fázi, kdy by se dostaly do tradičních médií a kdy už by se s nimi pracovat v zásadě nedalo. Sledování blogů a klíčových fór by se proto mělo stát stejně samozřejmé, jako monitoring médií. Velmi inspirativní je v této souvislosti schema vyhodnocení blogů, které používá vojenské letectvo USA (viz schema).

Blog ano, flog ne
Práce s bloggery se stává pomalu „standardní“ částí PR, prostě jsme rozšířili medialisty novinářů ještě o relevantní a významné bloggery. Měli bychom ale aktivně komunikovat i my sami. Využívat sociální sítě, navazovat vztahy, posilovat vazby. FaceBook, MySpace, LinkedIn, Twitter a řada dalších umožňují budovat sítě známých a vtahy s nimi udržovat i bez osobních „offline“ kontaktů. S výjimkou LinkedIn jde ale o sítě, které nejsou pro „prvoplánový byznys“ vhodné. Jak říká internet marketer Perry Belcher, sociální sítě můžeme vnímat jako párty. Na párty nebudete ostatní přesvědčovat, aby si od vás něco koupili. Budete se snažit je i sebe spíše bavit. A pokud je zaujmete, možná budou chtít se o vás dozvědět víc – tak je pozvete domů. Na internetu je vaším domovem homepage vaší firmy, nebo ještě lépe – váš blog. Tady už máte prostor zkusit něco i prodat. A když ne, nevadí. Protože oni už o vás vědí a mají ne desítky, ale stovky nebo i tisíce dalších vazeb a informaci o vás, vaší službě nebo produktu můžou snadno předat dál, když na to bude vhodná příležitost. Ve vlastní komunikaci se ale nesnažte být virální! Důraz musíte klást spíše na důvěryhodnost a transparentnost. Flogging (falešné blogování, angl. fake blog) není tou pravou cestou.

Staronový rozměr PR
Do budoucna se otevírá možnost pracovat s opinion leadery nebo tzv. e-fluentials v sociálních sítích. Identifikace klíčových uzlů, které mají nejvýraznější vliv v sociálních sítích nebo slouží jako tzv. můstky mezi uzavřenými skupinami, povede k možnosti oslovit cíleně ty, kteří – pokud je přesvědčíme – přesvědčí za nás i ostatní.
Sociální média tak umožňují návrat ke slutečným public relations. Důvody, proč se zabývat public relations se nezměnily: doporučení třetí stranou zvyšuje vaši důvěryhodnost, působí nestranně a zvyšuje hodnotu i povědomost o vaší značce, službě či produktech. Změnily se však možnosti, jak cílové skupiny oslovit. Tradiční média zůstávají. Mediální krajina se však změnila natolik, že jen s tradičními médii už si při PR nelze vystačit.